Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

 • Berekenen

  Bereken hier eenvoudig de begindatum en einddatum van uw zwangerschapsverlof met behulp van onze calculator. Meer

 • Uitkering

  Tijdens je zwangerschapsverlof heb je recht op een zwangerschapsuitkering (WAZO) van het UWV dat even hoog is als je loon. Meer

 • Vakantiedagen

  Tijdens je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouw je net als normaal vakantiedagen op.

 • Verlof vader

  Als vader heb je wettelijk recht op 2 dagen kraamverlof die je binnen 4 weken na de geboorte moet opnemen.

Wist je dat…zonen DNA achterlaten in het brein van hun moeder?

Langer zwangerschapsverlof EU van de baan

De Europese Commissie heeft besloten af te zien van haar voorstel voor een langer zwangerschapsverlof in de Europese Unie. Dit maakte de commissie op 1 juli 2015 bekend.

In de Europese Unie zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt om de regeling voor zwangerschaps- en ouderschapsverlof te verruimen van veertien naar twintig weken. Daarbij is ook een betaald vaderschapsverlof van twee weken meegenomen.

Dit voorstel van het Europees Parlement is in oktober 2010 afgewezen door de Raad van Ministers. Het Europees Parlement wilde verder dat zelfstandigen dezelfde rechten en sociale bescherming zouden krijgen als werknemers; daar bestond nog geen Europese regelgeving over.

Sinds augustus 2010 hebben zwangere zelfstandigen in EU-lidstaten recht op een uitkering van minimaal veertien weken als ze met zwangerschapsverlof gaan. In Nederland bestond er al een regeling van zestien weken.

Bron: www.hrpraktijk.nl

Nieuwe regeling bevallings- en zwangerschapsverlof

Vrouwen die een kind hebben gekregen, moeten nu nog het bevallings- en zwangerschapsverlof achter elkaar opnemen. Vrouwen mogen nu vanaf zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum verlof opnemen en houden dan nog tien weken over na de bevalling. Vrouwen moeten in ieder geval minimaal vier weken van te voren stoppen met werken, in die situatie blijven dan nog twaalf weken over.

Zodra de nieuwe regeling zwangerschapsverlof is ingegaan hoeven vrouwen na de bevalling hun zwangerschapsverlof niet meer aaneengesloten op te nemen. Vrouwen die een kind hebben gekregen kunnen voortaan vier van de tien weken bevallingsverlof flexibel inzetten. Vrouwen krijgen op die manier de kans om flexibel in te stromen na de bevalling. Vrouwen hebben nog steeds recht op zestien weken bevallings- en zwangerschapsverlof. Aan de duur van het bevallings- en zwangerschapsverlof is derhalve niets veranderd. Ook met de nieuwe regeling hebben vrouwen vanaf zes weken tot de uitgerekende datum van de bevalling recht op verlof, na de bevalling hebben vrouwen dan nog recht op tien weken verlof. Onder de oude regeling moesten door de vrouwen deze tien weken in één keer opgenomen worden. Straks hoeft dat dus niet meer.

De oude regeling wordt als niet handig en niet logisch ervaren. Het persé achter elkaar verlof op moeten nemen terwijl het ook anders kan en het soms zelfs wenselijker is als het anders kan. Daardoor is het voorstel ontstaan om vrouwen, na hun bevalling, de mogelijkheid te geven om de laatste vier weken van het verlof over een periode van dertig weken naar eigen inzicht te laten indelen, door bijvoorbeeld in deeltijd aan het werk te gaan.

De nieuwe regeling levert volgens de voorstanders voordelen op voor de werkgever. Werkgevers kunnen op die manier werknemers die al eerder in deeltijd willen beginnen sneller inzetten en hoeven zodoende de werknemers minder lang te missen.

Flexibel bevallingsverlof kan op deze wijze een situatie opleveren die voor de werknemer en voor de werkgever zeer gunstig zal werken.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om op die manier vrouwen de kans te geven om flexibel in hun werk in te stromen na de bevalling. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2015.

Bron: De Keizersgracht Juristen (Keizersgracht.nl)

Zzp’ers krijgen uitkering tijdens zwangerschapsverlof

Meer dan 20.000 zzp’ers hebben volgens de Verenigde Naties, met terugwerkende kracht, recht op een zwangerschapsverlofuitkering van in totaal maximaal 100 miljoen euro. Zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren en waarvoor niets geregeld was.

Achtergesteld

De Nederlandse overheid heeft de zelfstandige vrouw achtergesteld in vergelijking met vrouwen die in loondienst werken en moet dus alsnog over de brug komen. Dit gaat de overheid maximaal 100 miljoen kosten, voor zo’n 20.000 vrouwen, berekend door de Vereniging voor Vrouw en Recht, hetgeen neerkomt op ongeveer 4000 euro per zzp’er.

VN-Vrouwenverdrag

Dit alles ligt vast in een uitspraak van een VN-commissie, sinds april dit jaar. Bepaald is hierin dat Nederland het Vrouwenverdrag van 1971 moet naleven, al in 1991 getekend door onze overheid.

Reactie

Een woordvoerster van minister Asscher geeft als reactie, dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een oplossing. Tot die tijd wordt elke aanvraag door het UVW afgewezen, omdat er wettelijk nog niets geregeld is.

Bron: Volkskrant